Broshura

Broshura Hidroenergjetike 2012

25. 02. 2015

Burimet energjetike në Shqipëri

Lexo më shumë >

Broshura Minierat 2012

25. 02. 2015

Investoni në burimet natyrore të Shqipërisë!

Lexo më shumë >

Hidrokarburet

25. 02. 2015

Negotiation Procedures for Free Oil & Gas Exploration Blocks MEI order nr.124 12.05.2015 MEI order nr. 124_1 date 15.05.2015 Regulatory Procedures nr.121 date 08.05.2015(Amended) Albania Exploration Blocks

Lexo më shumë >

Broshura Energjite e Rinovueshme 2012

25. 02. 2015

Shqipëria po punon për një sektor të besueshëm dhe të qëndrueshëm të energjisë

Lexo më shumë >