Projekte Drejtoria e Energjive të Rinovueshme

AKBN, pjesë e projektit “AquaNEX”

13. 03. 2018

Agjencia Kombëtare e Burimeve bëhet pjesë e projektit “AquaNEX”. Drejtori Ekzekutiv i AKBN-se Z. Adrian Bylyku nënshkroi marrëveshjen e partneritetit të projektit me titull “Ruatja dhe sigurimi i cilësisë së...

Lexo më shumë >

Interreg Shqipëri-Greqi, AKBN fituese e projektit LED

06. 02. 2018

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore është fituese e projektit LED. Projekti, me titull   “Mënyra kryesore për të përmirësuar eficencën e energjisë në shkollat publike dhe përhapja e përdorimit të shfrytëzimit...

Lexo më shumë >

Lista e Projekteve për vitin 2017, Drejtoria e Energjive të Rinovueshme

19. 07. 2017

Projekte me Financim të Brendshëm Janar-Dhjetor 2017. Kliko “këtu”.

Lexo më shumë >

Planet e Përbashkëta për Efiçiencën e Energjisë

18. 07. 2017

“ENERJ” (Planet e Përbashkëta për Efiçiencën e Energjisë) është nje projekt “ Interreg MED” dhe ka për qëllim rritjen dhe përmirësimin e koordinimit të Planeve të Veprimit të Energjisë së Qëndrueshme (SEAP) dhe...

Lexo më shumë >

Projekti strategjik Alterenergy (Energjia e rinovueshme për komunitetet e vogla te Adriatikut)

02. 03. 2016

Projekti Alternergy (Energjia e rinovueshme për komunitetet e vogla të Adriatikut) ka për qëllim promovimin e eficençes së energjisë dhe prodhimin e energjisë së rinovueshme në të gjithë zonën e...

Lexo më shumë >