Projekte Drejtoria e Energjive të Rinovueshme

Lista e Projekteve për vitin 2017, Drejtoria e Energjive të Rinovueshme

19. 07. 2017

Projekte me Financim të Brendshëm Janar-Dhjetor 2017. Kliko “këtu”.

Lexo më shumë >

Planet e Përbashkëta për Efiçiencën e Energjisë

18. 07. 2017

“ENERJ” (Planet e Përbashkëta për Efiçiencën e Energjisë) është nje projekt “ Interreg MED” dhe ka për qëllim rritjen dhe përmirësimin e koordinimit të Planeve të Veprimit të Energjisë së Qëndrueshme (SEAP) dhe...

Lexo më shumë >

Projekti strategjik Alterenergy (Energjia e rinovueshme për komunitetet e vogla te Adriatikut)

02. 03. 2016

Projekti Alternergy (Energjia e rinovueshme për komunitetet e vogla të Adriatikut) ka për qëllim promovimin e eficençes së energjisë dhe prodhimin e energjisë së rinovueshme në të gjithë zonën e...

Lexo më shumë >