Projekte Drejtoria e Energjive të Rinovueshme

Projekti strategjik Alterenergy (Energjia e rinovueshme për komunitetet e vogla te Adriatikut)

02. 03. 2016

Projekti Alternergy (Energjia e rinovueshme për komunitetet e vogla të Adriatikut) ka për qëllim promovimin e eficençes së energjisë dhe prodhimin e energjisë së rinovueshme në të gjithë zonën e...

Lexo më shumë >