Drejtoria e Energjive të Rinovueshme

Vendim Nr. 38 dt. 16.01.2003 – Për miratimin e normave të rregullave dhe kushteve të projektimit dhe të ndërtimit, të prodhimit dhe ruajtjes së nxehtësisë në ndërtesa

16. 01. 2003

VENDIM Nr. 38, date 16.1.2003 PER MIRATIMIN E NORMAVE, TE RREGULLAVE DHE KUSHTEVE TE PROJEKTIMIT DHE TE NDERTIMIT, TE PRODHIMIT DHE RUAJTJES SE NXEHTESISE NE NDERTESA Ne mbështetje te nenit...

Lexo më shumë >

Ligji Nr. 8987 dt. 24.12.2002 – Për krijimin e kushteve lehtësuese për ndërtimin e burimeve të reja të prodhimit të energjisë elektrike

24. 12. 2002

L I G J Nr. 8987, date 24.12.2002 PER KRIJIMIN E KUSHTEVE LEHTESUESE PER NDERTIMIN E BURIMEVE TE REJA TE PRODHIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE Ne mbështetje te neneve 78 pika...

Lexo më shumë >

Ligji Nr. 8937 dt 12.9.2002 – Për ruajtjen e nxehtësisë në ndërtesa

11. 09. 2002

Nr. 8937, date 12.9.2002 PER RUAJTJEN E NXEHTESISE NE NDERTESA Ne mbështetje te neneve 78, 81 pika 1 dhe 83 pika 1 te Kushtetutës, me propozimin e Këshillit te Ministrave,...

Lexo më shumë >

VKM Nr. 584 dt. 2.11.2002 – Për kursimin e energjisë dhe ruajtjen e ngrohtësisë në ndërtime

02. 11. 2000

VENDIM Nr.584, date 2.11.2000 PER KURSIMIN E ENERGJISE DHE RUAJTJEN E NGROHTESISE NE NDERTIME Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes, dhe te neneve 4 dhe 18, te ligjit nr.8402,...

Lexo më shumë >