Energjitë e Rinovueshme

VKM Nr. 584 dt. 2.11.2002 – Për kursimin e energjisë dhe ruajtjen e ngrohtësisë në ndërtime

02. 11. 2000

VENDIM Nr.584, date 2.11.2000 PER KURSIMIN E ENERGJISE DHE RUAJTJEN E NGROHTESISE NE NDERTIME Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes, dhe te neneve 4 dhe 18, te ligjit nr.8402,...

Lexo më shumë >