Drejtoria Hidrokarbure

VKM Nr.1158, datë 13.8.2008

07. 11. 2009

PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE TË PROCEDURAVE, PËR RIMBURSIMIN E AKCIZËS SË LËNDËVE DJEGËSE, TË KONSUMUARA NË SERRAT ME NGROHJE, PËR PRODHIMIN E PRODUKTEVE INDUSTRIALE E AGROINDUSTRIALE, TË CILAT PËRDOREN...

Lexo më shumë >

Vendim Nr. 1158, dt. 13.08.2008 – Për përcaktimin e kushteve dhe të procedurave për rimbursimin e akcizës së lëndëve djegëse, të konsumuara në serrat me ngrohje për prodhimin e produkteve industriale e agroindustriale, të cilat përdoren për nevojat teknologjike të prodhimit

12. 08. 2008

VENDIM Nr.1158, datë 13.8.2008 PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE DHE TË PROCEDURAVE, PËR RIMBURSIMIN E AKCIZËS SË LËNDËVE DJEGËSE, TË KONSUMUARA NË SERRAT ME NGROHJE, PËR PRODHIMIN E PRODUKTEVE INDUSTRIALE E...

Lexo më shumë >