Kuadri Ligjor i AKBN

LIGJI Nr. 153/2020 “PËR REGJIMIN FISKAL NË SEKTORIN HIDROKARBUR”

12. 07. 2021

  Ligji 153-2020 – Për regjimin fiskal në sektorin hidrokarbur  

Lexo më shumë >

LIGJ Nr. 43/2015 “PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE” (ndryshuar me ligjin nr. 7/2018, datë 15.2.2018)

05. 04. 2019

LIGJ Nr. 43/2015 PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE (ndryshuar me ligjin nr. 7/2018, datë 15.2.2018) (i përditësuar, 2018) Kliko: Ligj_43_30042015_përditësuar_2018

Lexo më shumë >

VENDIM Nr. 218, datë 11.3.2015

03. 04. 2019

VENDIM Nr. 218, datë 11.3.2015 “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, PROCEDURAVE DHE RREGULLAVE PËR SHFRYTËZIMIN, NË SIPËRFAQE DHE NËNTOKË, TË ZONAVE QË JANË NGJITUR ME LEJET EKZISTUESE DHE NDRYSHIMIN E KOORDINATAVE...

Lexo më shumë >

LIGJ Nr. 116/2016 “PËR PERFORMANCËN E ENERGJISË SË NDËRTESAVE”

03. 04. 2019

LIGJ Nr. 116/2016 “PËR PERFORMANCËN E ENERGJISË SË NDËRTESAVE” Kliko: Ligjet.org – Për performancën e energjisë së ndërtesave

Lexo më shumë >

LIGJ Nr. 7/2017 “PËR NXITJEN E PËRDORIMIT TË ENERGJISË NGA BURIMET E RINOVUESHME”

03. 04. 2019

LIGJ Nr. 7/2017 PËR NXITJEN E PËRDORIMIT TË ENERGJISË NGA BURIMET E RINOVUESHME1 Kliko: LIGJ nr. 7-2017, datë 2.2.2017

Lexo më shumë >

Udhëzim Nr.811/2018

06. 02. 2019

UDHËZIM Nr. 811, 20.11.2018 Rregullore për administrimin e mbetjeve (3)

Lexo më shumë >

Udhëzim Nr.17/2015

06. 02. 2019

Udhëzim i përbashkët nr. 17 (1)

Lexo më shumë >

Ligji Nr.92/2014

06. 02. 2019

ligjtvsh92-2014.2472014

Lexo më shumë >