Lajmet

Shpallet vend i lirë pune

23. 10. 2018

  Në bazë të Nenit 26, kreut VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të lira në organikën e AKBN-së,...

Lexo më shumë >

Shpallet vend i lirë pune

23. 10. 2018

Në bazë të Nenit 26, kreut VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të lira në organikën e AKBN-së, shpallet ...

Lexo më shumë >

Shqipëria, mundësitë për eksplorim të naftës dhe gazit në samitin ballkanik

23. 10. 2018

Në datat 16-17 Tetor 2018, në Bukuresht, Rumani u zhvillua samiti i 6-të Ballkanik për Hidrokarburet. Ky event i organizuar nën kujdesin e veçantë të Ministrisë së Energjisë  së Rumanisë,...

Lexo më shumë >

Shpallet vend i lirë pune

22. 10. 2018

Në bazë të Nenit 26, kreut VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të lira në organikën e AKBN-së, shpallet ...

Lexo më shumë >

Shpallet vend i lirë pune

22. 10. 2018

Në bazë të Nenit 26, kreut VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të lira në organikën e AKBN-së, shpallet ...

Lexo më shumë >