Njoftime

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet AKBN dhe ISHMP

22. 09. 2015

Në datë 23.09.2015, ora 10:00 në ambjentet e AKBN-së organizohet ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN) dhe Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

17. 09. 2015

Bazuar në Rregulloren e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore,  kreu VI, Neni 26,  “Për mënyrën e marrjes në punë  për vend të lira në organikën e AKBN-së”,  njoftojmë shpalljen për...

Lexo më shumë >

Njoftim për subjektet minerare

15. 09. 2015

Drejtoria Minerare njofton të gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitetin minerar në Republikën e Shqipërisë se duhet të paraqesin online, informacionin për 3-mujorin e tretë të vitit 2015, nga data 1-15...

Lexo më shumë >

Njoftim për subjektet minerare që ushtrojnë aktivitet në Has

28. 08. 2015

Njoftojmë të gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitet minerar në rrethin e Hasit se nga data 31.08.2015 deri në datën 04.09.2015 do të jenë objekt i kontrollit nga Sektori i Mbikqyrjes...

Lexo më shumë >

Ftesë për pjesëmarrje në Konferencën e 4 Ndërkombëtare të Katedrës së UNESCO-s, 2-4 Maj 2016, Zvicër

19. 08. 2015

Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit ju fton të shprehni interesin tuaj për të marrë pjesë  në Konferencën e  4 Ndërkombëtare të Katedrës së UNESCO-s në teknologjitë për zhvillim: Nga...

Lexo më shumë >