Njoftime

Njoftim për të gjitha subjektet që zotërojnë leje minerare

05. 12. 2013

Njoftohen të gjitha subjektet që zoterojnë leje minerare që të paraqesin dokumentacionin e nevojshem pranë AKBN, Tiranë, për miratimin e Programit Vjetor të Punes brenda afateve të përcaktuara me ligj...

Lexo më shumë >

Njoftim për subjektet minerare

14. 11. 2013

Njoftohen të gjitha subjektet minerare që brenda afatit 30-ditësh të dorëzojnë në zyrën e protokollit në AKBN, një CD me të gjitha materialet grafike-teorike dhe një tabelë ku të pasqyrohen...

Lexo më shumë >