Shërbime të AKBN

Laboratori Fiziko-Kimik

22. 09. 2014

Sektori i Laboratorit vepron në përbërje të Drejtorisë Minerare pranë AKBN-së dhe përbëhet nga dy njësi të veçanta laboratorike të pajisura me aparaturat dhe paisjet e duhura bashkëkohore; 1. Laboratori...

Lexo më shumë >