Të tjera

Statut – Rregullore e funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN)

01. 11. 2009

Statut – Rregullore e funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN) Lexo të plotë

Lexo më shumë >

VKM 547 dt. 09.08.2010 i azhornuar – Për Krijimin e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore

09. 08. 2006

VENDIM Nr. 547, datë 9.8.2006 i azhornuar PËR KRIJIMIN E AGJENCISË KOMBËTARE TË BURIMEVE NATYRORE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 10 të ligjit nr.9000, datë...

Lexo më shumë >