Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
LAJMET:
ShqipEnglish

Hyjnë në fuqi ligjet e amenduara për aktivitetin e hidrokarbureve në Shqipëri

Kujdes: hape ne nje dritare te re. PDFPrintoE-mail

E Premte, Janar 10 2014 11:07

Në datë 01.01.2014, kanë hyrë në fuqi 3 ligje të cilat kanë lidhje me aktivitetin në fushën e hidrokarbureve:

1. Ligji nr.180/2013, datë 28.12.2013, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë” , të ndryshuar.
2. Ligji nr.182/2013, datë 28.12.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7928, datë  27.4.1995 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar””, të ndryshuar.
3. Ligji nr.183/2013, datë 28.12.2013, “Për  nje ndryshim në ligjin nr.7811, datë 12.04.1994, “Për miratimin me ndryshime të dekretit nr. 782, datë 22.02.1994, "Për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve (kërkim-prodhim)””.
Në këto ligje janë bërë disa ndryshime në sistemin fiskal të hidrokarbureve (TVSH, Akcizë), të cilat kanë impakt në veprimtarinë e aktivitetit të kompanive që kryejnë operacione në fushën e kërkim-prodhimit në Shqipëri.

Rrjete Sociale

youtube
Qendra e Informimit per Eficencen e Energjise
Kalendari i projekteve për ndërtimin e HEC-eve nga oponenca teknike
Laboratori Fiziko-Kimik
NEW Webmail