Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
LAJMET:
ShqipEnglish

Ligji Nr. 8987 dt. 24.12.2002 - Për krijimin e kushteve lehtësuese për ndërtimin e burimeve të reja të prodhimit të energjisë elektrike

Kujdes: hape ne nje dritare te re. PDFPrintoE-mail

E Marte, Dhjetor 24 2002 11:17

L I G J
Nr. 8987, date 24.12.2002

PER KRIJIMIN E KUSHTEVE LEHTESUESE PER NDERTIMIN E BURIMEVE TE REJA TE PRODHIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE
Ne mbështetje te neneve 78 pika 1, 81 pika 1, 83 pika 1 dhe 155 te Kushtetutës, me propozimin e Këshillit te Ministrave,
K U V E N D I I REPUBLIKES SE SHQIPERISE
V E N D O S I:

Neni 1
Qëllimi i këtij ligji është krijimi i kushteve lehtësuese, deri ne liberalizimin e plote te çmimit te energjisë elektrike, për çdo person juridik vendas dhe te huaj, qe do te ndërtojë burime te prodhimit te energjisë elektrike.

Neni 2
Çdo person juridik vendas dhe i huaj, qe do te ndërtojë burime te prodhimit te energjisë elektrike me fuqi te instaluar jo me pak se 5 MW për burim, qe përdorin lende djegëse te lëngëta ose te ngurta dhe pa kufizim për burimet e tjera te rinovueshme te prodhimit, përjashtohet nga taksat doganore për makineritë dhe pajisjet, qe bëjnë pjese ne objektin e prodhimit te energjisë elektrike.

Lexo të plotë

 

Rrjete Sociale

youtube
Qendra e Informimit per Eficencen e Energjise
Kalendari i projekteve për ndërtimin e HEC-eve nga oponenca teknike
Laboratori Fiziko-Kimik
NEW Webmail