Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
LAJMET:
ShqipEnglish

 Broshura

hidroenergjitike minierat hidrokarbure energji-e-rinovueshme

Njoftime

Subjektet minerare të dorëzojnë informacionin e 3 mujorit të fundit të vitit 2014, brenda datës 15 janar 2015, ndryshe do të gjobiten!

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore njofton të gjithë subjektet minerare në vend, të dorëzojnë informacionet e kërkuara nga ky institucion brenda afatit, në të kundërt do të gjobiten.

Afati i fundit për dorëzimin e informacionit të 3 mujorit të fundit të vitit 2014, është 15 janar 2015.

 

 

Njoftim për vende të lira pune

 

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vendet e lira të punës për pozicionet si më poshtë: me teper

 


Njoftim për miratimin e vlerave të garancive financiare të rehabilitimit mjedisor

Njoftohen subjektet minerare se me Urdhër të Ministrit Nr. 114, datë 10.03.2014, janë miratuar vlerat e garancive financiare të rehabilitimit mjedisor për lejet minerare të fituara në bazë të ligjit Nr. 7796, date 17.02.1994 “Ligji minerar i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Bashkëlidhur këtij njoftimi do të gjeni urdhërin dhe tabelën plotë të vlerave financiare të miratuara ... më tepër


 

 Njoftim për subjektet minerare për dorëzimin e informacionit 3-mujor

Në zbatim të Nenit 102, pika 4 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të Nenit 36, pika 23 dhe Nenit 56, pika 2 të ligjit Nr. 10 304, datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, ... më tepër


 

Ftesë  për kontraktimin e një konsulenti ndërkombëtar që do të asistojë Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore për zgjidhjen e një Liçencë-Marrëveshje Hidrokarbure.

Kliko këtu për të shkarkuar ftesën


 

Drejtuar subjekteve që operojnë në fushën hidrokarbure    
Njoftim lidhur me hyrjen në fuqi të proçedurës së re për trajtimin e kërkesave të kontraktorëve dhe nënkontraktorëve që zhvillojnë aktivitete në operacionet hidrokarbure  më tepër    

 

 

            Z.Dael Dervishi
          Drejtor Ekzekutiv

GIS AKBN

Newsletter

Rregjistroni adresen tuaj dhe merrni te rejat nga AKBN

Rrjete Sociale

youtube
Qendra e Informimit per Eficencen e Energjise
Kalendari i projekteve për ndërtimin e HEC-eve nga oponenca teknike
Laboratori Fiziko-Kimik
NEW Webmail