Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer
LAJMET:
ShqipEnglish

 Broshura

hidroenergjitike minierat hidrokarbure energji-e-rinovueshme

Njoftime

Subjektet minerare të dorëzojnë informacionin e 3 mujorit të fundit të vitit 2014, brenda datës 15 janar 2015, ndryshe do të gjobiten!

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore njofton të gjithë subjektet minerare në vend, të dorëzojnë informacionet e kërkuara nga ky institucion brenda afatit, në të kundërt do të gjobiten.

Afati i fundit për dorëzimin e informacionit të 3 mujorit të fundit të vitit 2014, është 15 janar 2015.

 

 

Njoftim për vende të lira pune

 

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vendet e lira të punës për pozicionet si më poshtë: me teper

Ftesë për ekspert në projektet “Mbështetje për burimet natyrore (kërkim –zhvillim)”

NĂ« kuadrin e projekteve me fondet buxhetore me tematikĂ« “MbĂ«shtetje pĂ«r burimet natyrore” , tĂ« cilat kryhen nĂ« mbĂ«shtetje tĂ« politikave energjetike dhe tĂ« strategjive energjetike, Agjencia KombĂ«tare e Burimeve Natyrore shpreh interesin e saj pĂ«r ekspert tĂ« jashtĂ«m nĂ« fushĂ«n e energjisĂ« te cilĂ«t do tĂ« punojnĂ« nĂ« disa projekte tĂ« fushave tĂ« kĂ«rkim-zbulimit, monitorimit, modelimit dhe menaxhimit. ..mĂ« tepĂ«r 


Njoftim për miratimin e vlerave të garancive financiare të rehabilitimit mjedisor

Njoftohen subjektet minerare se me Urdhër të Ministrit Nr. 114, datë 10.03.2014, janë miratuar vlerat e garancive financiare të rehabilitimit mjedisor për lejet minerare të fituara në bazë të ligjit Nr. 7796, date 17.02.1994 “Ligji minerar i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

BashkĂ«lidhur kĂ«tij njoftimi do tĂ« gjeni urdhĂ«rin dhe tabelĂ«n plotĂ« tĂ« vlerave financiare tĂ« miratuara ... mĂ« tepĂ«r


 

 Njoftim pĂ«r subjektet minerare pĂ«r dorĂ«zimin e informacionit 3-mujor

NĂ« zbatim tĂ« Nenit 102, pika 4 e KushtetutĂ«s sĂ« RepublikĂ«s sĂ« ShqipĂ«risĂ«, tĂ« Nenit 36, pika 23 dhe Nenit 56, pika 2 tĂ« ligjit Nr. 10 304, datĂ« 15.7.2010 “PĂ«r sektorin minerar nĂ« RepublikĂ«n e ShqipĂ«risë”, ... mĂ« tepĂ«r


 

FtesĂ«  pĂ«r kontraktimin e njĂ« konsulenti ndĂ«rkombĂ«tar qĂ« do tĂ« asistojĂ« AgjencinĂ« KombĂ«tare tĂ« Burimeve Natyrore pĂ«r zgjidhjen e njĂ« LiçencĂ«-MarrĂ«veshje Hidrokarbure.

Kliko këtu për të shkarkuar ftesën


 

Drejtuar subjekteve qĂ« operojnĂ« nĂ« fushĂ«n hidrokarbure    
Njoftim lidhur me hyrjen nĂ« fuqi tĂ« proçedurĂ«s sĂ« re pĂ«r trajtimin e kĂ«rkesave tĂ« kontraktorĂ«ve dhe nĂ«nkontraktorĂ«ve qĂ« zhvillojnĂ« aktivitete nĂ« operacionet hidrokarbure  mĂ« tepĂ«r    

 

            Z.Dael Dervishi
          Drejtor Ekzekutiv

GIS AKBN

Newsletter

Rregjistroni adresen tuaj dhe merrni te rejat nga AKBN

Rrjete Sociale

youtube
Qendra e Informimit per Eficencen e Energjise
Kalendari i projekteve për ndërtimin e HEC-eve nga oponenca teknike
Laboratori Fiziko-Kimik
NEW Webmail