Struktura

Struktura organizative e AKBN-së miratuar nga Ministri i Energjisë dhe Industrisë me urdhër Nr.341 datë 11.09.2017

Organika e AKBN-së (kliko këtu)

Struktura e pagave(kliko këtu).