Drejtoria Hidrokarbure

Broshura 2019: Hidrokarburet në Shqipëri

21. 05. 2019

Petroleum  Exploration  and Production    

Lexo më shumë >

SHITJET E NAFTËS DHE GAZIT NË SHQIPËRI PËR PERIUDHËN 2007-2019

18. 04. 2019

SHITJET E NAFTËS DHE GAZIT NË SHQIPËRI PËR PERIUDHËN 2007-2019 NGA ALBPETROL DHE NGA MARRËVESHJET HIDROKARBURE (MH) SHITJET E NAFTES 2007-2019

Lexo më shumë >

Prodhimi i naftës dhe gazit në Shqipëri 2007-2019

11. 04. 2019

Prodhimi i naftës dhe gazit në Shqipëri 2007-2019 nga Alpetroli dhe nga marrëveshjet hidrokarbure (MH) Kliko: PRODHIMI I NAFTES DHE GAZIT 2007-2019

Lexo më shumë >