Drejtoria Hidrokarbure

Prodhimi i naftës dhe gazit në Shqipëri për vitin 2019

14. 02. 2020

Prodhimi i naftës në Shqipëri sipas objekteve dhe eksporti 2019, prodhimi i naftës dhe gazit në Shqipëri për vitin 2019 dhe grafikët e prodhimit . Prodhimi i naftës në Shqipëri...

Lexo më shumë >

Broshura: Hidrokarburet në Shqipëri

21. 05. 2019

Petroleum  Exploration  and Production    

Lexo më shumë >

SHITJET E NAFTËS DHE GAZIT NË SHQIPËRI PËR PERIUDHËN 2007-2019

18. 04. 2019

SHITJET E NAFTËS DHE GAZIT NË SHQIPËRI PËR PERIUDHËN 2007-2019 NGA ALBPETROL DHE NGA MARRËVESHJET HIDROKARBURE (MH) SHITJET E NAFTËS 2007-2019

Lexo më shumë >

Prodhimi i naftës dhe gazit në Shqipëri 2007-2019

11. 04. 2019

Prodhimi i naftës dhe gazit në Shqipëri 2007-2019 nga Alpetroli dhe nga marrëveshjet hidrokarbure (MH) Kliko: PRODHIMI I NAFTËS DHE GAZIT 2007-2019

Lexo më shumë >