Projekte të Përgjithshme

Projekti “SEADRION PLUS “

05. 04. 2022

  SEADRION PLUS “Nxitja e përhapjes së teknologjive të Ngrohjes dhe Ftohjes duke përdorur pompën e ujit të detit në Rajonin Adriatik-Jon PLUS.       Projekti SEADRION PLUS  ...

Lexo më shumë >

AKBN prezanton Projektin “SEADRION PLUS”

05. 04. 2022

Më datën 18 Mars 2022 në ambjentet e  Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore u organizua takimi  i hapjes së projektit “SEADRION PLUS” me qëllim fokusimin dhe shpërndarjen e veprimeve promovuese...

Lexo më shumë >

Projekti “Pro-Energy”

04. 04. 2022

Projekti  Pro Energy

Lexo më shumë >

Projekti “Pro-Energy”, AKBN organizon trajnimin me temë :”Promovimi i Eficencës së Energjisë në ndërtesat publike”

04. 04. 2022

Në kuadrin e projektit “Pro-Energy”, i cili ka karakter studimor dhe ka për qëllim të promovojë integrimin e efiçencës së energjisë në objektet publike, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore organizoi në...

Lexo më shumë >

Njoftim për Tender Projekti GAMES

28. 09. 2021

Tenderi : “Furnizimi me paisje të sistemit të ngrohje ftohje : në shkollën “Qazim Pali  ” Borsh, Bashkia Himarë dhe në Qëndrën e Kulturës Delvician, Bashkia Dropull” Numeri i Referencës: <GAMES-Supply-H/C-Equipment-21> Agjencia Kombëtare...

Lexo më shumë >

Njoftim për procedurë tenderi, Projekti GAMES

03. 08. 2021

Adaptimi i MASAVE TË INTEGRUARA TË EFICENCËS SË ENERGJISË në shkollën “Qazim Pali ” Borsh, Bashkia Himarë dhe në Qendrën e Kulturës Delvician, Bashkia Dropull. GAMES-AL/Works/2021 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore paraqet...

Lexo më shumë >

Njoftim për Tender, Projekti TARGET

02. 06. 2021

Në kuadrin e implementimit të projekteve me financim të huaj, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore bën ftesë për tender  për adaptimin e MASAVE TË INTEGRUARA TË EFICIENCËS SË ENERGJISË në...

Lexo më shumë >

Projekti Blue Deal, AKBN promovim në Gjirokastër

16. 04. 2021

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, si partnere e projektit Blue Deal organizoi takimin “një mbështetje për promovimin e energjisë Blu në zonën bregdetare në Shqipëri” në qytetin e Gjirokastrës, me...

Lexo më shumë >