Akt-verifikimi i koordinatave të lejeve minerare

Verifikimi i koordinatave të lejeve minerare

25. 01. 2018

KARTELË INFORMATIVE AL042059 1. Emri i shërbimit Akt verifikimi në terren brenda zonës minerare për përplasje me infrastruktura të tjera ose me leje të tjera minerare 2. Cili është qëllimi...

Lexo më shumë >