Analiza fiziko-kimike të mineraleve

Shërbimet e ofruara nga laboratori fiziko-kimik në AKBN

25. 01. 2018

KARTELË INFORMATIVE AL042060 1. Emri i shërbimit Analiza fiziko- kimike të mineraleve 2. Cili është qëllimi i shërbimit? Përcaktimi i vetive minerale për mineralet që do të shfrytëzohet. 3. Çfarë...

Lexo më shumë >