Analiza fiziko-kimike të mineraleve

Shërbimet e ofruara nga laboratori fiziko-kimik në AKBN

25. 01. 2018

Laboratori në AKBN përbëhet nga dy njësi të veçanta laboratorike të pajisura me aparaturat dhe pajisjet e duhura bashkëkohore. Laboratori teknologjik (ku realizohen përgatitja kampioneve për analiza fiziko –kimike si...

Lexo më shumë >