Të tjera

Programi i Zhvillimit të AKBN-së për vitin 2023

05. 02. 2024

Programit i Zhvillimit të AKBN për vitin 2023

Lexo më shumë >

Programi i Zhvillimit të AKBN-së për vitin 2022

24. 01. 2024

Programi i Zhvillimit të AKBN-së për vitin 2022

Lexo më shumë >

Realizim buxheti për vitin 2023

21. 11. 2023

Realizim buxheti 2023,periudha Janar-Tetor

Lexo më shumë >

Buxheti i AKBN-së për vitin 2022

18. 03. 2022

Buxheti i AKBN për vitin 2022

Lexo më shumë >

Lista e dokumenteve që administrohen nga AKBN me afatet e ruajtjes

01. 11. 2021

Lista e dokumenteve që administrohen nga AKBN me afatet e ruajtjes Lista Tip e ruajtjes së dok AKBN (1)

Lexo më shumë >

Programi i Zhvillimit të AKBN-së për vitin 2021

19. 03. 2021

Programi i Zhvillimit të AKBN-së për vitin 2021 

Lexo më shumë >

Urdhri Nr.80 i Departamentit të Administratës Publike, datë 17.11.2020

20. 11. 2020

Miratimi i rregullave dhe procedurave  standarde të punës të harmonizuara, gjatë periudhës së gjendjes së epidemisë të shkaktuar nga COVID-19 dhe periudhës së kohëzgjatjes së vitit shkollor 2020-2021. Bashkëngjitur linku:...

Lexo më shumë >

Programi i Zhvillimit të AKBN-së për vitin 2020

20. 10. 2020

Programi i Zhvillimit të AKBN-së për vitin 2020

Lexo më shumë >