Të tjera

Rregullore e AKBN – Përditësuar në Korrik 2018

05. 02. 2019

RREGULLORE AKBN – Korrik 2018

Lexo më shumë >

Programi i Zhvillimit të Akbn-së për vitin 2018

18. 07. 2018

PROGRAMI I ZHVILLIMIT TËAKBN PER VITIN 2018

Lexo më shumë >

Statut – Rregullore e funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN)

01. 11. 2009

Statut – Rregullore e funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN) Lexo të plotë

Lexo më shumë >

VKM 547 dt. 09.08.2006 i përditësuar – Për Krijimin e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore

09. 08. 2006

VENDIM Nr. 547, datë 9.8.2006 i përditësuar PËR KRIJIMIN E AGJENCISË KOMBËTARE TË BURIMEVE NATYRORE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 10 të ligjit nr.9000, datë...

Lexo më shumë >