Çertifikimi i kartës teknologjike

Çertifikimi i kartës teknologjike

25. 01. 2018

  Subjektet, që kërkojnë rimbursimin e akcizës së lëndëve djegëse (solar dhe mazut), të përdorura në serrat me ngrohje, në proceset teknologjike, për prodhimin e produkteve industriale dhe agroindustriale, duhet...

Lexo më shumë >