Kryerja e oponencës teknike minerare

Oponenca teknike minerare

25. 01. 2018

-Kryerje e oponencës teknike për studime, projekte dhe material studimore të hapje të minierave sipërfaqësore dhe nëntoksore; -Kryerje e oponencës teknike për studime, projekte dhe materiale studimore të shfrytëzimit të...

Lexo më shumë >