Projekte Drejtoria e Monitorimit të Hidrocentraleve

Lista e Projekteve për vitin 2017, Drejtoria Hidroenergjitike

19. 07. 2017

Projektet me Financim të Brendshëm Janar – Dhjetor 2017. Kliko “këtu”.

Lexo më shumë >