Projekte Drejtoria e Energjive të Rinovueshme

Projekti TARGET (Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar INTERREG IPA II Greqi-Shqipëri 2014-2020)

08. 02. 2024

AKBN përfundon me sukses edhe një projekt Ndërkufitar INTERREG IPA II Greqi-Shqipëri 2014-2020, projektin TARGET në rikonstruksionin e shkollës “Koto Hoxhi”, Bashkia Gjirokastër. Projektit TARGET “ Use of IoT-enabled and Smart Grid-ready Building Management Systems...

Lexo më shumë >

Projekti TARGET : “Masat e Integruara të Efiçensës së Energjisë së Shkollës Fillore “Koto Hoxhi”, Bashkia Gjirokastër

15. 03. 2023

Në kuadër të Projektit TARGET, që ka si objekt kontratën me titull: “Masat e Integruara të Eficensës së Energjisë së Shkollës Fillore “Koto Hoxhi”, Bashkia Gjirokastër, Shqipëri, u realizuan punimet...

Lexo më shumë >

Projekti G.A.M.E.S. : “Adaptimi i Masave të Integruara të Efiçencës së Energjisë në Shkollën Fillore “Qazim Pali”

15. 03. 2023

Në kuadër të Projektit GAMES i cili ka si objekt kontratën me titull: “Adaptimi i Masave të Integruara të Efiçencës së Energjisë në Shkollën Fillore “Qazim Pali”, Borsh, Bashkia Himarë,...

Lexo më shumë >

Projekti “SEADRION PLUS “

05. 04. 2022

  SEADRION PLUS “Nxitja e përhapjes së teknologjive të Ngrohjes dhe Ftohjes duke përdorur pompën e ujit të detit në Rajonin Adriatik-Jon PLUS.       Projekti SEADRION PLUS  ...

Lexo më shumë >

AKBN prezanton Projektin “SEADRION PLUS”

05. 04. 2022

Më datën 18 Mars 2022 në ambjentet e  Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore u organizua takimi  i hapjes së projektit “SEADRION PLUS” me qëllim fokusimin dhe shpërndarjen e veprimeve promovuese...

Lexo më shumë >

Projekti “Pro-Energy”

04. 04. 2022

Projekti  Pro Energy

Lexo më shumë >

Projekti “Pro-Energy”, AKBN organizon trajnimin me temë :”Promovimi i Eficencës së Energjisë në ndërtesat publike”

04. 04. 2022

Në kuadrin e projektit “Pro-Energy”, i cili ka karakter studimor dhe ka për qëllim të promovojë integrimin e efiçencës së energjisë në objektet publike, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore organizoi në...

Lexo më shumë >

Projekti Blu Deal, AKBN në bashkëpunim me shkollat për energjinë e pastër

23. 11. 2021

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore është partner i Projektit Europian BLUE DEAL, një iniciativë e bashkëfinancuar nga Fondi Europian i Zhvillimit Rajonal dhe Fondi IPA për kapitalizimin e programit Blu...

Lexo më shumë >