Raporte të AKBN

Hidrocentralet e kontratave koncesionare dhe ato private prodhuan 40.7% të sasisë totale të energjisë elektrike .

12. 10. 2023

Referuar të dhënave të mbledhura nga raportimet e shoqërive Koncesionare dhe të dhënat zyrtare të 8-mujorit nga Enti Rregullator i Energjisë ka rezultuar se : – Hidrocentralet e kontratave koncesionare...

Lexo më shumë >

Projekti TARGET : “Masat e Integruara të Efiçensës së Energjisë së Shkollës Fillore “Koto Hoxhi”, Bashkia Gjirokastër

15. 03. 2023

Në kuadër të Projektit TARGET, që ka si objekt kontratën me titull: “Masat e Integruara të Eficensës së Energjisë së Shkollës Fillore “Koto Hoxhi”, Bashkia Gjirokastër, Shqipëri, u realizuan punimet...

Lexo më shumë >

Projekti G.A.M.E.S. : “Adaptimi i Masave të Integruara të Efiçencës së Energjisë në Shkollën Fillore “Qazim Pali”

15. 03. 2023

Në kuadër të Projektit GAMES i cili ka si objekt kontratën me titull: “Adaptimi i Masave të Integruara të Efiçencës së Energjisë në Shkollën Fillore “Qazim Pali”, Borsh, Bashkia Himarë,...

Lexo më shumë >

Situata në Sektorin Hidroenergjitik

27. 02. 2023

Situata në Sektorin Hidroenergjitik

Lexo më shumë >

Kontratat aktive të HEC-eve

27. 02. 2023

Kontratat aktive të HEC-eve

Lexo më shumë >

Regjistri i lejeve minerare aktive Shkurt 2023

27. 02. 2023

Regjistri i lejeve minerare aktive Shkurt 2023

Lexo më shumë >

Broshura : Burimet Minerare

11. 10. 2022

Invest in Natural Resorces

Lexo më shumë >

Treguesit vjetor sipas vetëdeklarimeve në Rev-Zone për vitin 2020

08. 03. 2021

Raport për treguesit minerar të realizuar për vitin 2020 në Shqipëri

Lexo më shumë >