Sigurimi i oponencës teknike shtetërore

Sigurimi i oponencës teknike shtetërore në fushën e hidroenergjisë

25. 01. 2018

Në zbatim të ligjit dhe akteve nënligjore përkatëse, Sektori i Procedurave, verifikimit dhe trajtimit të ankesave zbaton politikat e qeverisë në fushën e hidroenergjisë, siguron oponencën teknike shtetërore, si dhe...

Lexo më shumë >