Sigurimi i oponencës teknike shtetërore

Sigurimi i oponencës teknike shtetërore në fushën e hidroenergjisë

25. 01. 2018

Sigurimi i oponencës teknike shtetërore në fushën e hidroenergjisë Në zbatim të ligjit dhe akteve nënligjore përkatëse, Sektori i Proçedurave, verifikimit dhe trajtimit të ankesave zbaton politikat e qeverisë në...

Lexo më shumë >