Hartim, dhënie studimi për projekt minerar

Hartim, dhënie studimi për projekt minerar

25. 01. 2018

Drejtoria Minerare në AKBN, ve në dispozicion të subjekteve të interesuar të gjitha kapacitetet njerëzore të saj për hartimin e projekteve, studimeve dhe materialeve studimore, në fushën e shfrytëzimit të...

Lexo më shumë >