Hartim, dhënie studimi për projekt minerar

Hartim, dhënie studimi për projekt minerar

25. 01. 2018

KARTELË INFORMATIVE AL042061 1. Emri i shërbimit Hartim dhe dhënie studimi për projekt minerar 2. Cili është qëllimi i shërbimit? Marrja e informacionit për vendburimet, që shpallen si zona minerare,...

Lexo më shumë >