Monitorimi i HEC-eve

Monitorimi i HEC-eve

25. 01. 2018

Drejtoria e Monitorimit të Veprave Energjetike në AKBN, kryen monitorimin e kontratave koncesionare. Mban një bazë të dhënash të të gjithë të dhënave teknike të kontratave koncesionare, bën monitorimin në...

Lexo më shumë >