Monitorimi i HEC-eve

Monitorimi i HEC-eve

25. 01. 2018

Monitorimi i HEC-eve Drejtoria e Monitorimit të Hidroçentraleve në AKBN kryen monitorimin e kontratave konçesionare dhe jo konçesionare. Monitorimi konsiston në : Monitorimin e përmbushjes së detyrimeve kontraktuale dhe ligjore...

Lexo më shumë >