Njoftime

Njoftim për aplikim për Bllokun B dhe Bllokun E në tokë – Application announcement for the Block B and Block E, onshore

09. 03. 2021

In accordance with the “Petroleum Law (Exploration and Production)”, No. 7746, dated 28.07.1993, which authorizes the Ministry to enter into a Petroleum Agreement with foreign and/or local companies, in order...

Lexo më shumë >

Shqipëria, aktori kryesor i laboratorit të dytë të testimit nga Projekti Blue Deal

27. 01. 2021

Blue Deal Testing Lab Albania – YouTube) 08/10/2020   7 teknologjitë e blue energy janë të përshtatshme për tu zbatuar në brigjet shqiptare. Më shumë se 70 persona kanë marrë...

Lexo më shumë >

Projekti TARGET, promovimi dhe zbatimi i Eficencës së Energjisë dhe RES në ndërtesat publike

27. 01. 2021

Në 11 Dhjetor 2020 në Gjirokastër u organizua takimi i projektit “Target” për Promovimin dhe Zbatimin e Eficencës së Energjisë dhe RES në ndërtesat publike. Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore...

Lexo më shumë >

Dropull, AKBN pjesë e auditit të energjisë për ndërtesat në rinovim

27. 01. 2021

Më 18 Dhjetor 2020 në Bashkinë e Dropullit, AKBN-ja dhe Eksperti i Jashtëm prezantuan ndërtesat e synuara për rinovim, që do t’i nënshtrohen auditimeve të energjisë të kryera nga ekspertë...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

01. 12. 2020

Në bazë të Nenit 26, kreut VI të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të lira në organikën e AKBN-së, shpallet ...

Lexo më shumë >

Urdhri Nr.80 i Departamentit te Administrates Publike, date 17.11.2020

20. 11. 2020

Miratimi i rregullave dhe procedurave  standarde te punes te harmonizuara, gjate periudhes se gjendjes se epidemise te shkaktuar nga COVID-19 dhe periudhes se kohezgjatjes se vitit shkollor 2020-2021. Bashkengjitur linku:...

Lexo më shumë >

AKBN-KPMM, (Kosovë), vizitë të përbashkët në minierën e fabrikën e Spaçit

03. 11. 2020

Në vijim të Memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN) dhe Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM), një grup i përbashkët përfaqësuesish nga AKBN&KPMM, vizituan...

Lexo më shumë >

Shpallet vend i lirë pune

02. 11. 2020

Në bazë të shkresës nr.4085, datë 30.10.2020, si dhe nenit 26, kreut VI të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të...

Lexo më shumë >