Njoftime

Njoftim për subjektet minerare

11. 07. 2017

Në vijim të detyrave që kanë subjektet e pajisura me leje minerare në zbatim te Ligjit Nr. 10304 datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar,  veçanërisht...

Lexo më shumë >

Punonjësit e AKBN që kanë marrë lejen vjetore gjatë muajit qershor, 2017

16. 06. 2017

Bazuar  në Urdhërin  e  Drejtorit  Ekzekutiv  të  Agjencisë  Kombëtare të  Burimeve  Natyrore, z.Elion Semanaj,  nr.940, dt.13.06.2017 “ Për marrjen e pushimeve vjetore të punonjësve  të  AKBN-së  në muajin Qershor, 2017,...

Lexo më shumë >

Urdhri i Këshillit të Ministrave Nr.473, dt.01.06.2017

13. 06. 2017

Bazuar në Urdhrin e Këshillit të Ministrave nr.473 dt.01.06.2017” për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë...

Lexo më shumë >

AKBN-SHELL, drejt finalizimit kontrata hidrokarbure për Bllokun 4

16. 05. 2017

Sot më datë 16.05.2017 u zhvillua raundi i rradhës së negociatave për Marrëveshjen Hidrokarbure me ndarje prodhimi për Bllokun 4 të kërkimit ndërmjet grupeve negociatore të Agjencisë Kombëtare të Burimeve...

Lexo më shumë >

Shpallet vend i lirë pune

14. 04. 2017

Në bazë të shkresës nr 589 datë 14.04.2017 si dhe  nenit 26, kreut VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore,  për mënyrën e marrjes në punë për vend...

Lexo më shumë >