Njoftime

Shpallet vend i lirë pune

01. 06. 2020

Në bazë të shkresës nr.2393, datë 29.05.2020, si dhe nenit 26, kreut VI të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të...

Lexo më shumë >

Njoftim mbi korrespondencat zyrtare me AKBN-në

16. 04. 2020

Në vijim të masave kundër përhapjes së koronavirusit (Covid-19), si dhe gatishmërisë së AKBN për të siguruar vijueshmërinë e punës pavarësisht situatës, Ju informojmë se të gjitha shkresat e kthyera...

Lexo më shumë >

Njoftim për shoqëritë koncesionare të HEC-eve

30. 03. 2020

Në kuadër të masave parandaluese të marra nga Qeveria Shqiptare për parandalimin e përhapjes së Covid-19, AKBN – Drejtoria e Monitorimit të HEC-eve njofton të gjitha shoqëritë koncesionare të cilat...

Lexo më shumë >

NJOFTIM PËR SUBJEKTET MINERARE

27. 03. 2020

Mbi marrjen e masave për parandalimin e përhapjese së infeksionit të shkaktuar nga “COVID -19” Në kuadër të masave dhe luftës kundër përhapjes së koronavirusit (Covid-19), Agjencia Kombëtare e Burimeve...

Lexo më shumë >

Për mënyrën e paraqitjes së kërkesave/ankesave nga subjektet

11. 03. 2020

Në kuadër të masave dhe luftës kundër përhapjes së koronavirusit (Covid 19), Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore njofton të gjitha subjektet se ankesat dhe kërkesat e ndryshme nuk do të...

Lexo më shumë >