Njoftime

Analizë e sektorit minerar dhe efikasiteti i rentës minerare

26. 11. 2021

Drejtoria Minerare në AKBN, në datën 24 Nëntor 2021 organizoi një analizë të këtij sektori  me qëllim diskutimin  dhe zgjidhjen e disa  problematikave lidhur me rentën minerare. Analiza u krye...

Lexo më shumë >

Projekti Blu Deal, AKBN në bashkëpunim me shkollat për energjinë e pastër

23. 11. 2021

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore është partner i Projektit Europian BLUE DEAL, një iniciativë e bashkëfinancuar nga Fondi Europian i Zhvillimit Rajonal dhe Fondi IPA për kapitalizimin e programit Blu...

Lexo më shumë >

AKBN në Samitin “Balkan Power 2021”

09. 11. 2021

Në datat 9-10 Nëntor,  organizohet  në Beograd, Samiti “Balkan Power 2021” me një pjesëmarje të gjerë nga rajoni i Ballkanit. Takimi ka për qëllim harmonizimin dhe bashkëpunimin e vendeve të...

Lexo më shumë >

AKBN-KPPM shkëmbejnë eksperiencat në fushën e minierave

04. 11. 2021

Në datën 3 Nëntor 2021, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore priti në një takim një delegacion të Komisionit të Pavarur për Minierat dhe Mineralet në Kosovë. Anëtarët e KPMM u...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

01. 11. 2021

Në bazë të Nenit 26, kreu VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të lira në organikën e AKBN-së, shpallet...

Lexo më shumë >

Gjenevë, AKBN në takimin e Ekspertëve për Energjinë e Rinovueshme

12. 10. 2021

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore ishte pjesë e takimit të Ekspertëve për Energjinë e Rinovueshme i organizuar nga Zyra Ekonomike e Kombeve të Bashkuara për Europën (UNECE) në Gjenevë (Zvicër),...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

21. 09. 2021

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

13. 09. 2021

Në bazë të Nenit 26, kreu VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të lira në organikën e AKBN-së, shpallet...

Lexo më shumë >