Njoftime

Njoftim për vend të lirë pune

21. 05. 2024

Bazuar në nenin 26, kreu VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë për vendet e lira në organikën e AKBN-së, njoftojmë se...

Lexo më shumë >

AKBN takim me Shoqatën e Unionit të Inxhinierave dhe Gjeologëve të Shqipërisë

08. 05. 2024

Drejtori Ekzekutiv i AKBN-së, Z.Petrit Malaj, me stafin shoqërues të sektorit minerar në AKBN, zhvilluan sot një takim me Shoqatën e Unionit të Inxhinierave dhe Gjeologëve të Shqipërisë. Në takim...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

08. 05. 2024

Bazuar në  nenin 26, kreut VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore,  për  procesin e plotësimit të vendeve të  lira në organikën e AKBN-së, gjithashtu bazuar edhe në...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

23. 04. 2024

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

16. 04. 2024

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

16. 04. 2024

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

08. 04. 2024

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

08. 04. 2024

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >