Njoftime

Njoftim për vend të lirë pune

13. 09. 2021

Në bazë të Nenit 26, kreu VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të lira në organikën e AKBN-së, shpallet...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

13. 09. 2021

Në bazë të Nenit 26, kreu VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë  për vende të lira në organikën e AKBN-së, shpallet...

Lexo më shumë >

TAKIM AKBN ME PARTNERËT NDËRKOMBËTARË, PËR ENERGJITË E RINOVUESHME

09. 07. 2021

TAKIM AKBN ME PARTNERËT NDËRKOMBËTARË, PËR ENERGJITË E RINOVUESHME …Adrian Bylyku thirrje partnerëve, “Shqipëria, mjedis pjellor për projektet tuaja” Në datat 6-7 korrik 2021,nga AKBN u organizua takimi Hard Talk...

Lexo më shumë >

Drejtori Ekzekutiv i AKBN z. Adrian Bylyku, takim bashkëpunues me Dhomën Amerikane të Tregtisë

07. 06. 2021

Drejtori Ekzekutiv i Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore z. Adrian Bylyku   zhvilloi një takim pune në kuadër të bashkëpunimeve  me përfaqësues të  Dhomës  Amerikane të Tregtisë (AMCHAM).  Në këtë takim...

Lexo më shumë >

Njoftim për aplikim për Bllokun B dhe Bllokun E në tokë – Application announcement for the Block B and Block E, onshore

09. 03. 2021

In accordance with the “Petroleum Law (Exploration and Production)”, No. 7746, dated 28.07.1993, which authorizes the Ministry to enter into a Petroleum Agreement with foreign and/or local companies, in order...

Lexo më shumë >

Shqipëria, aktori kryesor i laboratorit të dytë të testimit nga Projekti Blue Deal

27. 01. 2021

Blue Deal Testing Lab Albania – YouTube) 08/10/2020   7 teknologjitë e blue energy janë të përshtatshme për tu zbatuar në brigjet shqiptare. Më shumë se 70 persona kanë marrë...

Lexo më shumë >

Projekti TARGET, promovimi dhe zbatimi i Eficencës së Energjisë dhe RES në ndërtesat publike

27. 01. 2021

Në 11 Dhjetor 2020 në Gjirokastër u organizua takimi i projektit “Target” për Promovimin dhe Zbatimin e Eficencës së Energjisë dhe RES në ndërtesat publike. Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore...

Lexo më shumë >

Dropull, AKBN pjesë e auditit të energjisë për ndërtesat në rinovim

27. 01. 2021

Më 18 Dhjetor 2020 në Bashkinë e Dropullit, AKBN-ja dhe Eksperti i Jashtëm prezantuan ndërtesat e synuara për rinovim, që do t’i nënshtrohen auditimeve të energjisë të kryera nga ekspertë...

Lexo më shumë >