Projekti ” BLUE DEAL”

Shqipëria, aktori kryesor i laboratorit të dytë të testimit nga Projekti Blue Deal

27. 01. 2021

Blue Deal Testing Lab Albania – YouTube) 08/10/2020   7 teknologjitë e blue energy janë të përshtatshme për tu zbatuar në brigjet shqiptare. Më shumë se 70 persona kanë marrë...

Lexo më shumë >

Interreg MED Modular project – BLUE DEAL – “Blue Energy Deployment Alliance”

28. 10. 2020

Interreg MED Modular project – BLUE DEAL – “Blue Energy Deployment Alliance” The MED area will include Blue Energy (BE) in maritime planning and governance, thanks to BLUE DEAL project....

Lexo më shumë >