Projekti ” BLUE DEAL”

Projekti Blu Deal, AKBN në bashkëpunim me shkollat për energjinë e pastër

23. 11. 2021

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore është partner i Projektit Europian BLUE DEAL, një iniciativë e bashkëfinancuar nga Fondi Europian i Zhvillimit Rajonal dhe Fondi IPA për kapitalizimin e programit Blu...

Lexo më shumë >

Projekti Blue Deal, AKBN promovim në Gjirokastër

16. 04. 2021

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, si partnere e projektit Blue Deal organizoi takimin “një mbështetje për promovimin e energjisë Blu në zonën bregdetare në Shqipëri” në qytetin e Gjirokastrës, me...

Lexo më shumë >

Projekti Blu Deal synim për zhvillimin e energjisë blu në Mesdhe

14. 04. 2021

Në kuadër të projektit BLUE DEAL, nga data 12-15 prill, Qendra për Burime të Rinovueshme të Energjisë dhe Kursimit (CRES) dhe partneret e projetit BLUE DEAL, në bashkëpunim me Rajonin...

Lexo më shumë >

Shqipëria, aktori kryesor i laboratorit të dytë të testimit nga Projekti Blue Deal

27. 01. 2021

Blue Deal Testing Lab Albania – YouTube) 08/10/2020   7 teknologjitë e blue energy janë të përshtatshme për tu zbatuar në brigjet shqiptare. Më shumë se 70 persona kanë marrë...

Lexo më shumë >

Interreg MED Modular project – BLUE DEAL – “Blue Energy Deployment Alliance”

28. 10. 2020

Interreg MED Modular project – BLUE DEAL – “Blue Energy Deployment Alliance” The MED area will include Blue Energy (BE) in maritime planning and governance, thanks to BLUE DEAL project....

Lexo më shumë >