Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2017

27. 04. 2017

Tabela  e Regjistrit të kërkesave dhe përgjigjeve për vitin 2017 Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Nr.  Data e regjistrimit të kërkesës Objekti                ...

Lexo më shumë >

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

08. 09. 2015

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Nr. Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa 01  14.10.2016  Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion...

Lexo më shumë >