Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Korrik – Shtator 2023

22. 11. 2023

  MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË AGJENCIA KOMBËTARE E BURIMEVE NATYRORE     REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës     Data e...

Lexo më shumë >

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Prill 2023- Qershor 2023

03. 07. 2023

  MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË AGJENCIA KOMBËTARE E BURIMEVE NATYRORE   REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës     Data e përgjigjes...

Lexo më shumë >

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Janar 2023- Mars 2023

05. 04. 2023

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË AGJENCIA KOMBËTARE E BURIMEVE NATYRORE   REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Nr. Rendor [1] Data e kërkesës[2] Objekti i kërkesës[3]     Data e përgjigjes[4]...

Lexo më shumë >

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Tetor 2022- Dhjetor 2022

30. 01. 2023

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË AGJENCIA KOMBËTARE E BURIMEVE NATYRORE   REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Nr. Rendor [1] Data e kërkesës[2] Objekti i kërkesës[3]     Data e përgjigjes[4]...

Lexo më shumë >

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Korrik 2022- Shtator 2022

28. 09. 2022

Nr. Rendor [1] Data e kërkesës[2] Objekti i kërkesës[3]     Data e përgjigjes[4] Përgjigje[5]   Mënyra e përfundimit të kërkesës[6] Tarifa[7]     18 22.08.2022 Lidhur me subjektet minerare...

Lexo më shumë >

Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Prill – Qershor 2022

25. 08. 2022

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Nr. Rendor [1] Data e kërkesës[2] Objekti i kërkesës[3]     Data e përgjigjes[4] Përgjigje[5]   Mënyra e përfundimit të kërkesës[6] Tarifa[7]     13....

Lexo më shumë >

Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Janar – Mars 2022

06. 04. 2022

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Nr. Rendor [1] Data e kërkesës[2] Objekti i kërkesës[3]     Data e përgjigjes[4] Përgjigje[5]   Mënyra e përfundimit të kërkesës[6] Tarifa[7]     1...

Lexo më shumë >

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Tetor-Dhjetor 2021

07. 01. 2022

Nr. Rendor [1] Data e kërkesës[2] Objekti i kërkesës[3]     Data e përgjigjes[4] Përgjigje[5]   Mënyra e përfundimit të kërkesës[6] Tarifa[7]     16. 13.10.2021 Vendosje në dispozicion të...

Lexo më shumë >