Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Prill-Qershor 2019

06. 05. 2019

Nr. Rendor Data e rregjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statuti i kërkesës Tarifa           8. 01/04/2019 Kërkesë për informacion 12/04/2019 Përfunduar Nuk ka         9....

Lexo më shumë >

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për periudhën Janar-Mars 2019

04. 04. 2019

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për periudhën Janar-Mars 2019 Nr. Rendor Data e rregjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statuti i kërkesës Tarifa   1. 15/01/2019 Informacion...

Lexo më shumë >

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2017-2018

27. 04. 2017

Nr.  Data e regjistrimit të kërkesës Objekti                                              ...

Lexo më shumë >

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

08. 09. 2015

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Nr. Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa 01  14.10.2016  Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion...

Lexo më shumë >