Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për periudhën Janar-Mars 2020

05. 05. 2020

Nr. Rendor Data e rregjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statuti i kërkesës Tarifa   1 14.01.2020 Kërkesë për informacion mbi sektorin e hidrokarbureve 24.01.2020 Përfunduar Nuk...

Lexo më shumë >

Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për periudhën Tetor 2019- Dhjetor 2019

20. 01. 2020

Nr. Rendor Data e rregjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statuti i kërkesës Tarifa   23. 04/10/2019 Kërkesë për informacion dhe dokumenta 16/10/2019 Përfunduar Nuk ka 24....

Lexo më shumë >

Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për periudhën Korrik 2019 – Shtator 2019.

01. 10. 2019

Nr. Rendor Data e rregjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statuti i kërkesës Tarifa   18. 10/07/2019 Oponencë teknike për hidrocentralet mbi lumin Kir 15/07/2019 Përfunduar Nuk...

Lexo më shumë >

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Prill-Qershor 2019

06. 05. 2019

Nr. Rendor Data e rregjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statuti i kërkesës Tarifa           8. 01/04/2019 Kërkesë për informacion 12/04/2019 Përfunduar Nuk ka         9....

Lexo më shumë >

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për periudhën Janar-Mars 2019

04. 04. 2019

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për periudhën Janar-Mars 2019 Nr. Rendor Data e rregjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statuti i kërkesës Tarifa   1. 15/01/2019 Informacion...

Lexo më shumë >

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2017-2018

27. 04. 2017

Nr.  Data e regjistrimit të kërkesës Objekti                                              ...

Lexo më shumë >

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

08. 09. 2015

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Nr. Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa 01  14.10.2016  Kërkesë për informacion dhe vënie në dispozicion...

Lexo më shumë >