Raporte Drejtoria Hidrokarbure

Prodhimi i naftës dhe gazit në Shqipëri për vitin 2019

14. 02. 2020

Prodhimi i naftës në Shqipëri sipas objekteve dhe eksporti 2019, prodhimi i naftës dhe gazit në Shqipëri për vitin 2019 dhe grafikët e prodhimit . Prodhimi i naftës në Shqipëri...

Lexo më shumë >

Broshura: Hidrokarburet në Shqipëri

21. 05. 2019

Petroleum  Exploration  and Production    

Lexo më shumë >