Partnerët

Partnerë në fushën e hidroenergjetikës

23. 02. 2015

Dekumentat Partnerë në fushën e hidroenergjetikës

Lexo më shumë >

Partnere Hidrokarbure

12. 01. 2014

Partnerët me të cilët bashkëpunon Drejtoria Hidrokarbure aktualisht janë: Bankers Petrolium Albania Ltd Transoilgroup Ltd Petromanas Albania GmbH Capricorn Albania Limitied San Leon Durresi BV Emanuelle Adriatic Energy Limited Phoenix...

Lexo më shumë >

Partnerë në fushën e Energjive të Rinovueshme

03. 09. 2012

Dokumenta Partnerë për Energji të Rinovueshme

Lexo më shumë >

Kompanitë Kryesore që operojnë në fushën minerare

03. 09. 2012

Në sektorin minerar aktualisht operojnë 682 kompani vendase dhe të huaja të pajisura me leje minerare shfrytëzimi dhe 154 kompani vendase dhe të huaja të pajisura me leje minerare kërkimi,...

Lexo më shumë >