Partnerët

Partnerë në fushën e Hidroenergjetikës

23. 02. 2015

Partnerë në fushën e hidroenergjetikës

Lexo më shumë >

Partnerë në fushën Hidrokarbure

12. 01. 2014

Kompanitë të cilat janë në Marrëveshje Hidrokarbure me shtetin shqiptar: 1- Shell Upstream Albania; 2- Bankers Petroleum Albania; 3- Sherwood International Petroleum Limited; 4- Terraoil Swiss sh.a.; 5- Fin –...

Lexo më shumë >

Partnerë në fushën e Energjive të Rinovueshme

03. 09. 2012

Dokumenta Partnerë për Energji të Rinovueshme

Lexo më shumë >

Kompanitë Kryesore që operojnë në fushën minerare

03. 09. 2012

Në sektorin minerar aktualisht operojnë 682 kompani vendase dhe të huaja të pajisura me leje minerare shfrytëzimi dhe 154 kompani vendase dhe të huaja të pajisura me leje minerare kërkimi,...

Lexo më shumë >