Formulari i Kërkesave / Ankesave

Formular Ankese

09. 02. 2024

Formular Ankese Shpjeguese (Procedura e Ankimit)

Lexo më shumë >

Model Kërkese për Informim

09. 02. 2024

Model Kërkese për Informim Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)

Lexo më shumë >