Projekti “TARGET”

Projekti TARGET (Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar INTERREG IPA II Greqi-Shqipëri 2014-2020)

08. 02. 2024

AKBN përfundon me sukses edhe një projekt Ndërkufitar INTERREG IPA II Greqi-Shqipëri 2014-2020, projektin TARGET në rikonstruksionin e shkollës “Koto Hoxhi”, Bashkia Gjirokastër. Projektit TARGET “ Use of IoT-enabled and Smart Grid-ready Building Management Systems...

Lexo më shumë >

Projekti TARGET : “Masat e Integruara të Efiçensës së Energjisë së Shkollës Fillore “Koto Hoxhi”, Bashkia Gjirokastër

15. 03. 2023

Në kuadër të Projektit TARGET, që ka si objekt kontratën me titull: “Masat e Integruara të Eficensës së Energjisë së Shkollës Fillore “Koto Hoxhi”, Bashkia Gjirokastër, Shqipëri, u realizuan punimet...

Lexo më shumë >

Njoftim për Tender, Projekti TARGET

02. 06. 2021

Në kuadrin e implementimit të projekteve me financim të huaj, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore bën ftesë për tender  për adaptimin e MASAVE TË INTEGRUARA TË EFICIENCËS SË ENERGJISË në...

Lexo më shumë >

Projekti “TARGET” , shkolla në Gjirokastër sipas masave të eficencës së energjisë

15. 04. 2021

Projekti TARGET, me temë” Burimet e Rinovueshme dhe Eficenca e Energjisë në godinat publike” ishte qëllimi i takimit të organizuar nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore në qytetin e Gjirokastrës....

Lexo më shumë >

TARGET Project:Use of IoT-enabled and Smart Grid-ready Building Management Systems for Efficient Energy Saving in Public Buildings

26. 01. 2021

TARGET project is implemented under the thematic priority (b) and is in accordance with the overall programme’s objective: “to find the balance between sustainable regional development and enhancement of cross-border...

Lexo më shumë >