Raporte Drejtoria e Energjive të Rinovueshme

Projekti TARGET : “Masat e Integruara të Efiçensës së Energjisë së Shkollës Fillore “Koto Hoxhi”, Bashkia Gjirokastër

15. 03. 2023

Në kuadër të Projektit TARGET, që ka si objekt kontratën me titull: “Masat e Integruara të Eficensës së Energjisë së Shkollës Fillore “Koto Hoxhi”, Bashkia Gjirokastër, Shqipëri, u realizuan punimet...

Lexo më shumë >

Projekti G.A.M.E.S. : “Adaptimi i Masave të Integruara të Efiçencës së Energjisë në Shkollën Fillore “Qazim Pali”

15. 03. 2023

Në kuadër të Projektit GAMES i cili ka si objekt kontratën me titull: “Adaptimi i Masave të Integruara të Efiçencës së Energjisë në Shkollën Fillore “Qazim Pali”, Borsh, Bashkia Himarë,...

Lexo më shumë >

Progres Raporti i Burimeve të Rinovueshme

07. 03. 2019

Progres Raporti i Burimeve të Rinovueshme për vitin 2017-2018 CP_RES Progress Report_template_Albania-2017-2018 Progres Raporti i Burimeve të Rinovueshme për vitin 2016-2017 CP_RES Progress Report_template_Albania-2016-2017

Lexo më shumë >

Bilanci Energjitik

17. 06. 2014

BILANCI ENERGJITIK është një dokument që paraqet situatën aktuale dhe rekomandon veprimet dhe ndryshimet që duhet të ndërmerren për të ardhmen në sektorin e energjisë në Republikën e Shqipërisë. Në...

Lexo më shumë >