Projekte Drejtoria Minerare

Lista e Projekteve për Vitin 2020

04. 11. 2020

Lista e Projekteve për Vitin 2020

Lexo më shumë >

Lista e Projekteve për vitin 2017, Drejtoria Minerare

19. 07. 2017

Projekte me Financim të Brendshëm Janar-Dhjetor 2017. Kliko “këtu”.

Lexo më shumë >

VENDIM Nr. 741, datë 9.9.2015

02. 10. 2015

VKM, Nr.741, datë 09.09.2015, “Për miratimin e formës, rasteve të kthimit dhe mënyrës së llogaritjes të garancive financiare për rehabilitimin e mjedisit, për realizimin e programit minimal të punës dhe...

Lexo më shumë >

AKBN përfaqëson Shqipërinë në Kongresin Ballkanik të Minierave, Rumani

02. 10. 2015

Nga data 20 deri 23 shtator, 2015, u mbajt në Petrosani të Rumanisë “Kongresi i 6-të Ballkanik i Minierave”. Kongresi Ballkanik i Minierave është një veprimtari që zhvillohet një herë...

Lexo më shumë >