Projekte Drejtoria Minerare

Lista e Projekteve për vitin 2017, Drejtoria Minerare

19. 07. 2017

Projekte me Financim të Brendshëm Janar-Dhjetor 2017. Kliko “këtu”.

Lexo më shumë >

VENDIM Nr. 741, datë 9.9.2015

02. 10. 2015

VKM, Nr.741, date 09.09.2015, “Per miratimin e formes, rasteve te kthimit dhe menyres se llogaritjes te garancive financiare per rehabilitimin e mjedisit, për realizimin e programit minimal të punës dhe...

Lexo më shumë >

AKBN përfaqëson Shqipërinë në Kongresin Ballkanik të Minierave, Rumani

02. 10. 2015

Nga data 20 deri 23 shtator, 2015, u mbajt në Petrosani të Rumanisë “Kongresi i 6-të Ballkanik i Minierave”. Kongresi Ballkanik i Minierave është një veprimtari që zhvillohet një herë...

Lexo më shumë >