Të dhënat e hapura

Situata në Sektorin Hidroenergjitik

27. 02. 2023

Situata në Sektorin Hidroenergjitik

Lexo më shumë >

Kontratat aktive të HEC-eve

27. 02. 2023

Kontratat aktive të HEC-eve

Lexo më shumë >

Regjistri i lejeve minerare aktive Shkurt 2023

27. 02. 2023

Regjistri i lejeve minerare aktive Shkurt 2023

Lexo më shumë >

Treguesit vjetor sipas vetëdeklarimeve në Rev-Zone për vitin 2020

08. 03. 2021

Raport për treguesit minerar të realizuar për vitin 2020 në Shqipëri

Lexo më shumë >

Tabela e përgjithshme e prodhimit të mineraleve metalore, jometalore dhe materialeve të ndërtimit

04. 11. 2020

Tabela e përgjithshme e prodhimit të mineraleve metalore, jometalore dhe materialeve të ndërtimit

Lexo më shumë >

Prodhimi i naftës dhe gazit në Shqipëri për vitin 2019

14. 02. 2020

Prodhimi i naftës në Shqipëri sipas objekteve dhe eksporti 2019, prodhimi i naftës dhe gazit në Shqipëri për vitin 2019 dhe grafikët e prodhimit . Prodhimi i naftës në Shqipëri...

Lexo më shumë >

Prodhimi i mineralit të kromit i realizuar për vitet 2015-2017 në Bulqizë

15. 04. 2019

Tabela e prodhimit të mineralit të kromit për vitet 2015-2017 në Bulqizë

Lexo më shumë >