Ruajtja e Privatësisë

NJOFTIM MBI RUAJTJEN E PRIVATËSISË

02. 04. 2019

SI I PËRDORIM NE INFORMACIONET TUAJA PERSONAT QË PARAQESIN NJË ANKESË PRANË KDIMDP PERSONAT TË CILËT PËRDORIN SHËRBIMET E KDIMDP VIZITORËT NË FAQEN TONË TË INTERNETIT SUBJEKTET TË CILËT “NJOFTOJNË”...

Lexo më shumë >