Drejtoria Hidrokarbure

LIGJI Nr. 153/2020 “PËR REGJIMIN FISKAL NË SEKTORIN HIDROKARBUR”

12. 07. 2021

  Ligji 153-2020 – Për regjimin fiskal në sektorin hidrokarbur  

Lexo më shumë >

Udhëzim Nr.811/2018

06. 02. 2019

UDHËZIM Nr. 811, 20.11.2018 Rregullore për administrimin e mbetjeve (3)

Lexo më shumë >

Udhëzim Nr.17/2015

06. 02. 2019

Udhëzim i përbashkët nr. 17 (1)

Lexo më shumë >

Ligji Nr.92/2014

06. 02. 2019

ligjtvsh92-2014.2472014

Lexo më shumë >

Ligji Nr.91, datë 28.02.2013

06. 02. 2019

LIGJ 91-2013 Për vlerësimin strategjik mjedisor

Lexo më shumë >

Ligji Nr.10431, datë 09.06.2011

06. 02. 2019

ligji-nr.-10431,-datë-9.6.2011–për-mbrojtjen-e-mjedisit

Lexo më shumë >

Ligji Nr. 9975, datë 28.7.2008

06. 02. 2019

Ligj_9975_28_07_2008_përditësuar_2017 Për Taksat Kombëtare

Lexo më shumë >