Drejtoria Hidrokarbure

Udhëzim Nr.811/2018

06. 02. 2019

UDHËZIM Nr. 811, 20.11.2018 Rregullore per administrimin e mbetjeve (3)

Lexo më shumë >

Udhëzim Nr.17/2015

06. 02. 2019

Udhëzim i përbashkët nr. 17 (1)

Lexo më shumë >

Ligji Nr.92/2014

06. 02. 2019

ligjtvsh92-2014.2472014

Lexo më shumë >

Ligji Nr.91, datë 28.02.2013

06. 02. 2019

LIGJ 91-2013 Per vleresimin strategjik mjedisor

Lexo më shumë >

Ligji Nr.10431, datë 09.06.2011

06. 02. 2019

ligji-nr.-10431,-datë-9.6.2011–për-mbrojtjen-e-mjedisit

Lexo më shumë >