Raporte Drejtoria e Monitorimit të HEC-eve

Hidrocentralet e kontratave koncesionare dhe ato private prodhuan 40.7% të sasisë totale të energjisë elektrike .

12. 10. 2023

Referuar të dhënave të mbledhura nga raportimet e shoqërive Koncesionare dhe të dhënat zyrtare të 8-mujorit nga Enti Rregullator i Energjisë ka rezultuar se : – Hidrocentralet e kontratave koncesionare...

Lexo më shumë >

Situata në Sektorin Hidroenergjitik

27. 02. 2023

Situata në Sektorin Hidroenergjitik

Lexo më shumë >

Kontratat aktive të HEC-eve

27. 02. 2023

Kontratat aktive të HEC-eve

Lexo më shumë >

Broshura : Potenciali Hidroenergjitik në Shqipëri

21. 05. 2019

Hydro- Energetic Potential of Albania

Lexo më shumë >