Drejtoria Minerare

VKM 751 datë 26.10.2016 Plani minerar 3 Vjeçar 2016-2018

24. 11. 2023

VKM 751 date 26.10.2016 Plani minerar 3 Vjecar 2016-2018

Lexo më shumë >

VKM 664 datë 10.10.2019 Plani minerar 3 Vjeçar 2019-2021

24. 11. 2023

VKM 664 datë 10.10.2019 Plani minerar 3 Vjecar 2019-2021

Lexo më shumë >

VKM 380 datë 01.06.2022 Plani minerar 3 Vjeçar 2022-2024

24. 11. 2023

VKM 380 datë 01.06.2022 Plani minerar 3 Vjecar 2022-2024

Lexo më shumë >

Vendimi nr. 12 datë 30.12.2013 mbi Këshillin Teknik

24. 11. 2023

Vendimi nr 12 datë 30.12.2013 mbi Këshillin Teknik

Lexo më shumë >

Vendim nr 357, datë 26.05.2022 për rregullat e transferimit të të drejtave minerare nga zotëruesi

24. 11. 2023

  Vendim nr 357, datë 26.05.2022 për rregullat e transferimit të të drejtave minerare nga zotëruesi

Lexo më shumë >

UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 19, datë 24.8.2022 PËR MIRATIMIN E FORMATIT STANDARD PËR HARTIMIN E PLANIT TË REHABILITIMIT TË MJEDISIT NË VEPRIMTARITË MINERARE

01. 02. 2023

Udhezim nr.19, date24.08.2022 per miratimin e formatit standard per hartimin e planit te rehabilitimit te mjedisit ne vp.minerare UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 19, datë 24.8.2022 “PËR MIRATIMIN E FORMATIT STANDARD...

Lexo më shumë >

UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 18, datë 24.8.2022 MBI GARANCINË FINANCIARE PËR REALIZIMIN E PLANIT TË REHABILITIMIT TË MJEDISIT PËR VEPRIMTARITË MINERARE

01. 02. 2023

Udhezim nr.18, date 24.08.2022 mbi garancite financiare per realizimin e planit te rehabilitimit te mjedisit per vep.minerare UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 18, datë 24.8.2022 “MBI GARANCINË FINANCIARE PËR REALIZIMIN E...

Lexo më shumë >

Urdhër nr.269 datë 11.11.2022 “PËR KONTROLLIN DHE MONITORIMIN NË VEPRIMTARINË MINERARE TË PËRPUNIMIT PËR OPERACIONET E SELEKSIONIMIT,THYERJES,FRAKSIONIMIT,PASURIMIT DHE PROCESEVE METALURGJIKE PËR GRUPIN E MINERALEVE METALOR E NDËRTIMOR”

28. 12. 2022

Urdhër nr.269 datë 11.11.2022 “PËR KONTROLLIN DHE MONITORIMIN NË VEPRIMTARINË MINERARE TË PËRPUNIMIT PËR OPERACIONET E SELEKSIONIMIT,THYERJES,FRAKSIONIMIT,PASURIMIT DHE PROCESEVE METALURGJIKE PËR GRUPIN E MINERALEVE METALOR E NDËRTIMOR” Urdher nr.269 Per...

Lexo më shumë >