Kordinatori për të Drejtën e Informimit

Koordinator për të Drejtën e Informimit

08. 09. 2015

Person përgjegjës për transparencën institucionale Dr. Mandeta Minxhozi Drejtore e Zhvillimit Strategjik dhe Dëgjesave me Publikun Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore Kontakt: e-mail: m.minxhozi@akbn.gov.al   Koordinatori për të Drejtën e...

Lexo më shumë >