Publikime

Akreditohet Laboratori Fizikokimik i Mineraleve në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore

22. 09. 2022

Akreditohet Laboratori Fizikokimik i Mineraleve në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore Certifikata e akreditimit

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

19. 09. 2022

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Njoftim për vende të lira pune

19. 09. 2022

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

25. 08. 2022

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

13. 06. 2022

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

23. 05. 2022

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Njoftim për aplikim për Bllokun Panaja, në tokë – Application announcement for the Panaja Block , onshore

10. 05. 2022

In accordance with the “Petroleum Law (Exploration and Production)”, No. 7746, date 28.07.1993, which authorizes the Ministry to enter into a Petroleum Agreement with foreign and/or local companies, in order...

Lexo më shumë >

Njoftim për aplikim për Bllokun C, në tokë – Application announcement for the Block C , onshore

10. 05. 2022

In accordance with the “Petroleum Law (Exploration and Production)”, No. 7746, date 28.07.1993, which authorizes the Ministry to enter into a Petroleum Agreement with foreign and/or local companies, in order...

Lexo më shumë >