Publikime

Njoftim për vend të lirë pune

22. 05. 2023

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Bursat pasuniversitare të studimit në nivel Master me kohëzgjatje 1-vjeçare.

11. 05. 2023

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, në kuadër të Kontratës me Ndarje Prodhimi për Bllokun Dumrea, në tokë, e lidhur me Kompaninë Eni Albania B.V., gjatë vitit 2022-2023 ka përfunduar procesin...

Lexo më shumë >

Gjenevë, AKBN në Javën e Menaxhimit të Burimeve Natyrore me temë “Sigurimi i Qëndrueshmërisë në Menaxhimin e Burimeve ”

26. 04. 2023

Më datat 25-28 Prill 2023 në Gjenevë, Zvicër u organizua nga UNECE Java e Menaxhimit të Burimeve Natyrore me tematikë “Sigurimi i Qëndrueshmërisë në Menaxhimin e Burimeve “, duke përfshirë...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

26. 04. 2023

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

“AKBN pjesëmarrëse në takimin e Grupit të Punës për Statistikat e Energjisë, me vendet e BE dhe kandidate”.

18. 04. 2023

Më datat 18-20 Prill 2023 EUROSTAT është duke u organizuar  në Luksemburg  “Takimi i Grupit të Punës për Statistikat e Energjisë” me vendet e Bashkimit Europian si dhe me vendet...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

23. 03. 2023

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Takimi shpjegues për direktivat e BE-së për kapitujt 15 për “Energjinë” dhe 21 për “Rrjetin Europian të Energjisë” në zyrat e BE në Bruksel

16. 03. 2023

Më datën 16 Mars 2023 në Bruksel u organizua takimi shpjegues për direktivat e BE-së, në mbështetje të kapitullit 15 “Energjia “dhe kapitullit 21 “Rrjeti Trans-Europian”. Për këtë qëllim, nga...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

26. 01. 2023

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >