Publikime

Njoftim për vend të lirë pune

08. 07. 2024

Bazuar në nenin 23, kreut IV i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë për vende të lira në organikën e AKBN-së, njoftojmë se...

Lexo më shumë >

Stafi i AKBN i bashkohet misionit jetëshpëtues, dhuron gjak për talasemikët, hemofilikët dhe pacientët në nevojë

08. 07. 2024

Mijëra jetë shpëtohen prej dhuruesve vullnetarë të gjakut çdo vit. Të aksidentuarit, të sëmurët kronikë, hemofilikë, atyre me dializë, pacientët me talasemi, të cilët duhet të marrin gjak çdo 2...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

02. 07. 2024

Bazuar në nenin 23, kreut IV i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë për vende të lira organikën e AKBN-së, ju bëjmë me...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

25. 06. 2024

Bazuar në nenin 23, kreut IV i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë për vende të lira në organikën e AKBN-së, njoftojmë se...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

25. 06. 2024

Bazuar në nenin 23, kreut IV i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë për vende të lira në organikën e AKBN-së, njoftojmë se...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

21. 05. 2024

Bazuar në nenin 26, kreu VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, për mënyrën e marrjes në punë për vendet e lira në organikën e AKBN-së, njoftojmë se...

Lexo më shumë >

AKBN takim me Shoqatën e Unionit të Inxhinierave dhe Gjeologëve të Shqipërisë

08. 05. 2024

Drejtori Ekzekutiv i AKBN-së, Z.Petrit Malaj, me stafin shoqërues të sektorit minerar në AKBN, zhvilluan sot një takim me Shoqatën e Unionit të Inxhinierave dhe Gjeologëve të Shqipërisë. Në takim...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

08. 05. 2024

Bazuar në  nenin 26, kreut VI i Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore,  për  procesin e plotësimit të vendeve të  lira në organikën e AKBN-së, gjithashtu bazuar edhe në...

Lexo më shumë >