Publikime

Hidrocentralet e kontratave koncesionare dhe ato private prodhuan 40.7% të sasisë totale të energjisë elektrike .

12. 10. 2023

Referuar të dhënave të mbledhura nga raportimet e shoqërive Koncesionare dhe të dhënat zyrtare të 8-mujorit nga Enti Rregullator i Energjisë ka rezultuar se : – Hidrocentralet e kontratave koncesionare...

Lexo më shumë >

Master MEDEA “MASTER NË ENERGJI, MENAXHIM MJEDISOR DHE EKONOMIKS”.

13. 07. 2023

Master MEDEA “MASTER NË ENERGJI, MENAXHIM MJEDISOR DHE EKONOMIKS”. Lidhur me programin e masterit “Master në Energji, Menaxhim Mjedisor dhe Ekonomiks” , të zhvilluar nga Universiteti i Pavias  në bashkëpunim...

Lexo më shumë >

AKBN organizon “Workshop Mbi Tranzicionin e Drejtë në Komunitetet Minerare dhe Potencialin për Zhvillimin e Energjisë Gjeotermale”.

21. 06. 2023

AKBN më datat 20-21 Qershor, organizoi takimin “Mbi Tranzicionin e Drejtë në Komunitetet Minerare dhe Potencialin për Zhvillimin e Energjisë Gjeotermale”. Seminari iu ofroi pjesëmarrësve një mundësi për të menduar...

Lexo më shumë >

Workshop mbi Tranzicionin e Drejtë në Komunitetet Minerare dhe Potencialin për Zhvillimin e Energjisë Gjeotermale.

19. 06. 2023

Në datat 20-21 Qershor AKBN organizon “Workshop mbi Tranzicionin e Drejtë në Komunitetet Minerare dhe Potencialin për Zhvillimin e Energjisë Gjeotermale”. Seminari do t’u ofrojë pjesëmarrësve një mundësi për të...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

22. 05. 2023

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Bursat pasuniversitare të studimit në nivel Master me kohëzgjatje 1-vjeçare.

11. 05. 2023

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, në kuadër të Kontratës me Ndarje Prodhimi për Bllokun Dumrea, në tokë, e lidhur me Kompaninë Eni Albania B.V., gjatë vitit 2022-2023 ka përfunduar procesin...

Lexo më shumë >

Gjenevë, AKBN në Javën e Menaxhimit të Burimeve Natyrore me temë “Sigurimi i Qëndrueshmërisë në Menaxhimin e Burimeve ”

26. 04. 2023

Më datat 25-28 Prill 2023 në Gjenevë, Zvicër u organizua nga UNECE Java e Menaxhimit të Burimeve Natyrore me tematikë “Sigurimi i Qëndrueshmërisë në Menaxhimin e Burimeve “, duke përfshirë...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

26. 04. 2023

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >