Publikime

AKBN përfundon me sukses Projektin GAMES në rikonstruksionin e godinave publike: Shkolla “Qazim Pali”, Borsh dhe “Qendra e Kulturës” Dervician, Dropull.

07. 02. 2024

Në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar INTERREG IPA II Greqi-Shqipëri 2014-2020 me numër referencë       “A4-1.3–7”, AKBN zhvilloi projektin: Greqi-Shqipëri “Mobilizimi drejt Energjisë së Qëndrueshme për Studentët” me...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend vakant pune

29. 01. 2024

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Takim në AKBN në kuadër të projektit për mbështetje të sektorit të energjive të rinovueshme.

24. 01. 2024

Në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Zhvillimor Intensiv të Njohurive, të shtetit të Koresë së Jugut po implementohet projekti me temë “Mbështetja e Sektorit të Energjisë së Rinovueshme dhe Përmirësimi...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend vakant pune

18. 01. 2024

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Hidrocentralet e kontratave koncesionare dhe ato private prodhuan 40.7% të sasisë totale të energjisë elektrike .

12. 10. 2023

Referuar të dhënave të mbledhura nga raportimet e shoqërive Koncesionare dhe të dhënat zyrtare të 8-mujorit nga Enti Rregullator i Energjisë ka rezultuar se : – Hidrocentralet e kontratave koncesionare...

Lexo më shumë >

Master MEDEA “MASTER NË ENERGJI, MENAXHIM MJEDISOR DHE EKONOMIKS”.

13. 07. 2023

Master MEDEA “MASTER NË ENERGJI, MENAXHIM MJEDISOR DHE EKONOMIKS”. Lidhur me programin e masterit “Master në Energji, Menaxhim Mjedisor dhe Ekonomiks” , të zhvilluar nga Universiteti i Pavias  në bashkëpunim...

Lexo më shumë >

Njoftim për vend të lirë pune

22. 05. 2023

Në bazë të Rregullores së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Kreu VI, Neni 26, për shpalljen e vendeve të lira të punës, njoftojmë se AKBN shpall vend vakant me kriteret...

Lexo më shumë >

Bursat pasuniversitare të studimit në nivel Master me kohëzgjatje 1-vjeçare.

11. 05. 2023

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, në kuadër të Kontratës me Ndarje Prodhimi për Bllokun Dumrea, në tokë, e lidhur me Kompaninë Eni Albania B.V., gjatë vitit 2022-2023 ka përfunduar procesin...

Lexo më shumë >