Drejtoria e Monitorimit të Hidrocentraleve

Broshura : Potenciali Hidroenergjitik në Shqipëri

21. 05. 2019

Hydro- Energetic Potential of Albania

Lexo më shumë >

Informacion mbi HEC-in “Paulin” dhe “Paulin 1”

10. 04. 2019

Hidrocentrali “Paulin 1” • Kuotat e veprave – Kuota e veprës së marrjes                       824.00m m.n.d. – Kuota e godinës së...

Lexo më shumë >