Transparencë për Publikun

PROGRAMI I TRANSPARENCËS SË AKBN-SË

27. 04. 2017

LIDHJA NR. 1 PROGRAMI I TRANSPARENCËS PËR AGJENCIA KOMBËTARE E BURIMEVE NATYRORE HYRJE Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i...

Lexo më shumë >

PROGRAMI I TRANSPARENCËS SË AKBN-SË

08. 09. 2015

“Programi i transparencës”    

Lexo më shumë >