Drejtoria Minerare

Broshura 2019: Burimet Minerare

21. 05. 2019

Mineral Resources

Lexo më shumë >

Prodhimi i mineralit të kromit i realizuar për vitet 2015-2017 në Bulqizë

15. 04. 2019

Tabela e prodhimit te mineralit te kromit per vitet 2015-2017 ne Bulqize

Lexo më shumë >