Drejtoria Minerare

Transporti me goma në industrinë minerare

16. 11. 2020

TRANSPORTI ME GOMA NË INDUSTRINË MINERARE Industria Minerare është pjesë përbërëse e ekonomisë Shqiptare. Fillimet e para të formësuara në vendin tonë i ka në vitin 1936. Nga pioneret e...

Lexo më shumë >

Broshura 2019: Burimet Minerare

21. 05. 2019

Mineral Resources

Lexo më shumë >

Prodhimi i mineralit të kromit i realizuar për vitet 2015-2017 në Bulqizë

15. 04. 2019

Tabela e prodhimit te mineralit te kromit per vitet 2015-2017 ne Bulqize

Lexo më shumë >