Drejtoria Minerare

VKM 751 datë 26.10.2016 Plani minerar 3 Vjeçar 2016-2018

24. 11. 2023

VKM 751 date 26.10.2016 Plani minerar 3 Vjecar 2016-2018

Lexo më shumë >

VKM 664 datë 10.10.2019 Plani minerar 3 Vjeçar 2019-2021

24. 11. 2023

VKM 664 datë 10.10.2019 Plani minerar 3 Vjecar 2019-2021

Lexo më shumë >

VKM 380 datë 01.06.2022 Plani minerar 3 Vjeçar 2022-2024

24. 11. 2023

VKM 380 datë 01.06.2022 Plani minerar 3 Vjecar 2022-2024

Lexo më shumë >

Vendimi nr. 12 datë 30.12.2013 mbi Këshillin Teknik

24. 11. 2023

Vendimi nr 12 datë 30.12.2013 mbi Këshillin Teknik

Lexo më shumë >

Vendim nr 357, datë 26.05.2022 për rregullat e transferimit të të drejtave minerare nga zotëruesi

24. 11. 2023

  Vendim nr 357, datë 26.05.2022 për rregullat e transferimit të të drejtave minerare nga zotëruesi

Lexo më shumë >

Broshura : Burimet Minerare

11. 10. 2022

Invest in Natural Resorces

Lexo më shumë >

Baza e të dhënave gjeohapësinore (Geodatabase) për hartën digjitale të lejeve minerare

26. 01. 2021

Të pasurit informacion për një objekt, ngjarje, teknikë, kulturë, politikë është një domosdoshmëri e njeriut për t‘u përballur me sfidat e jetës, dhe për të qenë sa me efektiv dhe...

Lexo më shumë >

Transporti me goma në industrinë minerare

16. 11. 2020

TRANSPORTI ME GOMA NË INDUSTRINË MINERARE Industria Minerare është pjesë përbërëse e ekonomisë Shqiptare. Fillimet e para të formësuara në vendin tonë i ka në vitin 1936. Nga pioneret e...

Lexo më shumë >