Drejtoria Minerare

Broshura 2022: Burimet Minerare

11. 10. 2022

Mineral Resources 2022

Lexo më shumë >

Baza e të dhënave gjeohapësinore (Geodatabase) për hartën digjitale të lejeve minerare

26. 01. 2021

Të pasurit informacion për një objekt, ngjarje, teknikë, kulturë, politikë është një domosdoshmëri e njeriut për t‘u përballur me sfidat e jetës, dhe për të qenë sa me efektiv dhe...

Lexo më shumë >

Transporti me goma në industrinë minerare

16. 11. 2020

TRANSPORTI ME GOMA NË INDUSTRINË MINERARE Industria Minerare është pjesë përbërëse e ekonomisë Shqiptare. Fillimet e para të formësuara në vendin tonë i ka në vitin 1936. Nga pioneret e...

Lexo më shumë >

Broshura 2019: Burimet Minerare

21. 05. 2019

Mineral Resources

Lexo më shumë >

Prodhimi i mineralit të kromit i realizuar për vitet 2015-2017 në Bulqizë

15. 04. 2019

Tabela e prodhimit të mineralit të kromit për vitet 2015-2017 në Bulqizë

Lexo më shumë >