Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Prill 2021- Qershor 2021

24. 06. 2021

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Nr. Rendor Data e kërkesës     Objekti i kërkesës     Data e përgjigjes Përgjigje   Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa    ...

Lexo më shumë >

Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për periudhën Janar – Mars 2021

01. 04. 2021

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE Nr. Rendor [1] Data e kërkesës[2] Objekti i kërkesës[3]     Data e përgjigjes[4] Përgjigje[5]   Mënyra e përfundimit të kërkesës[6] Tarifa[7]     1...

Lexo më shumë >

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve Tetor 2020-Dhjetor 2020

21. 01. 2021

Nr. Rendor Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statuti i kërkesës   Tarifa   21 11.10.2020 Kërkesë për informacion 20.10.2020 Përfunduar 22 09.10.2020 Kërkesë për...

Lexo më shumë >

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Korrik 2020-Shtator 2020

19. 10. 2020

Nr. Rendor Data e rregjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statuti i kërkesës Tarifa   16. 18.06.2020 Kërkesë për informacion mbi liçencat aktive për shoqëritë konçesionare të...

Lexo më shumë >

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Prill-Qershor 2020

10. 07. 2020

Nr. Rendor Data e rregjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statuti i kërkesës Tarifa   11 15.05.2020 Kërkesë për informacion 26.05.2020 Përfunduar Nuk ka 12 20.05.2020 Kërkohet...

Lexo më shumë >

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për periudhën Janar-Mars 2020

05. 05. 2020

Nr. Rendor Data e rregjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statuti i kërkesës Tarifa   1 14.01.2020 Kërkesë për informacion mbi sektorin e hidrokarbureve 24.01.2020 Përfunduar Nuk...

Lexo më shumë >

Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për periudhën Tetor 2019- Dhjetor 2019

20. 01. 2020

Nr. Rendor Data e rregjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statuti i kërkesës Tarifa   23. 04/10/2019 Kërkesë për informacion dhe dokumenta 16/10/2019 Përfunduar Nuk ka 24....

Lexo më shumë >

Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për periudhën Korrik 2019 – Shtator 2019.

01. 10. 2019

Nr. Rendor Data e rregjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statuti i kërkesës Tarifa   18. 10/07/2019 Oponencë teknike për hidrocentralet mbi lumin Kir 15/07/2019 Përfunduar Nuk...

Lexo më shumë >